<h1>Styrk dit lederskab</h1>

Styrk dit lederskab

Styrk dit personlige lederskab i en presset hverdag

Savner du følelsen af overskud i dit lederskab, at have kontakt til dig selv og mærke at du har styringen?

Med brug af Embodied Leadership og Jungiansk Typeindeks (JTI), har vi sammensat et udviklingsforløb hvor du får styrket dit personlige lederskab og lærer at bruge dig selv bæredygtigt i en travl arbejdsdag. Hermed forebygger du stress og bliver en bedre udgave af dig selv.

Den nye ledelsestrend er bæredygtig ledelse. At bruge dig selv bæredygtigt betyder, at du bevidst prioriterer vaner og rutiner der støttet dig så du kan arbejde effektivt, med høj grad af nysgerrighed, kreativitet og god stemning. Og ikke mindst at du har overskud når arbejdsdagen er slut.

Formål
Styrke dit personlige lederskab og bæredygtigt brug af dig selv i en travl hverdag.

Målgruppe
Ledere, projektledere, HR-professionelle, andre med ansvar for leverancer, relation og samarbejde til andre mennesker.

Sådan arbejder vi med bæredygtig ledelse

I udviklingsforløbet arbejder vi med dig og dit personlige lederskab og giver dig indsigt og redskaber til at blive en bedre udgave af dig selv.

Du får bevidsthed om dine personlige præferencer, styrker og svagheder i relation til dit lederskab samt en øget kontakt til dig selv med en styrket nærvær og ro.

Du får enkle konkrete metoder - intention og retning - til at støtte dig i dit lederskab efter opholdet. Efterfølgende bliver du en del af et netværk af ledere, hvor du kan dele erfaringer og stille spørgsmål. Du får et makkerskab, der hjælper dig med at holde din retning i 8 uger efter opholdet.

Baseret på Embodied Leadership og Jungiansk Typeindeks (JTI) har vi sammensat et effektivt program

Forløbet er opdelt i 3 elementer

Før opholdet
Forundersøgelse, opmærksomhedsøvelse & tilbud om en JTI test med individuel tilbagemelding.

Under opholdet
3 dages undervisning og træning inkl. forplejning og overnatning.

Efter opholdet
Makker deling, støtte til at realiserer den retning du har arbejdet med under opholdet.
Online workshops, erfaringsdeling, supervision og sparring fra underviserne, efter opholdet.

Tilmelding

Pris forberedelse, ophold & opfølgning:
DKK 7.950 + moms 

Pris JTI-test inkl. hæftet Typeforståelse og 1 times individuel tilbagemelding. Hvis du ikke tidligere har fået lavet en JTI profil, anbefaler vi at du får lavet en.

DKK 1.600 + moms 

Tilmeld

eller kontakt mig for at høre nærmere.

OBS ! Du kan søge økonomisk støtte hos statens kompetencefond – læs om mulighederne her

Forår 2021

Rosenlund Gods fra fredag den 23. april - søndag den 25. april, 2021. 
Vi starter fredag kl. 10.00 og slutter søndag kl. 14.30.

Online workshops, erfaringsdeling, supervision og sparring fra underviserne, den 17/5 & 7/6 efter opholdet.

UDSAT til foråret 2022

Her kan du læse mere om Rosenlund Gods

Efterår 2021

Fjordhøj fra onsdag den 8. september - fredag den 10. september, 2021.
Vi starter onsdag kl. 10.00 og slutter fredag kl. 14.30.

Online workshops, erfaringsdeling, supervision og sparring fra underviserne, den 6/10 & 26/10 efter opholdet.

Her kan du læse mere om Fjordhøj

Forår 2022

Kommende forløb med ophold på Rosenlund Gods ved Sakskøbing.

Hvordan arbejder vi

Hvordan arbejder vi

På opholdet veksler vi mellem korte oplæg om kroppen, hjernen, nervesystemet, psykologi og arbejdsliv i forhold til at forebygge stress og bruge dig selv bæredygtigt i lederrollen. Vi tager udgangspunkt i typiske udfordringer i lederrollen, hvor vi kobler embodied leadership og jti teori på. Gennem brug af kropslig læring laver vi øvelser på gulvet så du oplever kropsligt den teori vi arbejder med. Endvidere træner vi åndedrætsøvelse og afspænding ved hjælp af fysiske øvelser.

JTI – Jungiansk Typeindeks

JTI – Jungiansk Typeindeks

JTI er et værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt – individuelt såvel som i grupper. En JTI profil er et profilværktøj, der sætte ord på personlige præferencer. Det vil sige, vores foretrukne måde at agere på i livet. Profilen giver en øget forståelse for hvordan vi anvender vores ressourcer optimalt. Profilen er et stærkt værktøj til øget selvindsigt. Det styrker udviklingen for den enkelte, men giver også stor værdi tilbage til teamet og resten af arbejdspladsen.

Embodied Leadership

Embodied Leadership

I Embodied Leadership bruger vi kroppens potentiale til at skabe kongruens mellem mentale, følelsesmæssige og fysiske ressourcer. Det styrker den enkeltes kapacitet for nærvær, mod og forbindelse til sig selv og omgivelserne. Den kropslige træning bevirker at måske ubevidste mønstre og reaktioner bliver synlige for den enkelte. Mønstrene opleves fysisk i kroppen og netop den fysiske oplevelse bevirker, at vi dels lærer os selv bedre at kende, dels bliver bedre til at iagttage andres tilstande og reaktioner. Brug af Embodied Leadership i hverdagen har en naturlig forebyggende virkning på stress.

Før opholdet

Du får tilsendt en forundersøgelse og baseret på dine svar, har vi de bedste forudsætning for at støtte dig i udviklingsforløbet. Samtidigt får du tilsendt øvelser der skal styrke din opmærksomhed og forberedelse til opholdet.

Inden opholdet får du også tilsendt din JTI test og en dato for individuel tilbagemelding af dit resultat. 

Under opholdet

I udviklingsforløbet arbejder vi med dig og dit personlige lederskab og giver dig indsigt og redskaber til at blive den bedste udgave af dig selv.

Du får bevidsthed om dine personlige præferencer, styrker og svagheder i relation til dit lederskab samt en øget kontakt til dig selv med en styrket nærvær og ro.

Du får enkle konkrete metoder - intention og retning - til at støtte dig i dit lederskab efter opholdet. Efterfølgende bliver du en del af et netværk af ledere, hvor du kan dele erfaringer og stille spørgsmål. Du får et makkerskab, der hjælper dig med at holde din retning i 8 uger efter opholdet.

Derudover får du også:

  • Videoer og beskrivelse af udvalgte øvelser vi udfører på opholdet.
  • FB- gruppe med mulighed for efterfølgende at stille spørgsmål og dele erfaringer – 8 uger efter med mulighed for svar fra underviserne.
  • Indtalte korte meditationer og sov godt guide.
  • Ophold i skønne omgivelser.
  • Fuld forplejning, med mulighed for at bestille vegansk.

Efter opholdet

Det kan være krævende at bringe det i spil du har lært på opholdet og holde fast i den retning du har lagt for dig selv.
Forløbet understøtter derfor læring i praksis gennem online zoom workshops, makkerdeling og mulighed for at støtte hinanden og stille spørgsmål i en FB gruppe.

Opfølgende zoom workshop:
Forvent et nærværende rum hvor I deler erfaringer, succeser, frustrationer, får supervision og sparring fra underviserne i forhold til de udfordringer det giver at ændre på vaner og adfærd. Forvent også at vi laver enkelte fysiske øvelser, der understøtter nærvær og mental sundhed.

Makkerdeling:
Ud fra en struktureret metode deler du erfaringer med din makker i forhold til at realiserer den retning du har arbejdet med under opholdet. Makkerdeling støtter dig i at gå fra "at tænke" på til "at gøre" og støtte dit mod til at afprøve noget nyt. til hverdagen.

Forudsætninger

Parathed til at arbejde med dig selv og dit personlige lederskab - ikke blot ved at tale om, men også ved at gøre. Det kræver nysgerrighed, bevidst opmærksomhed og mod.

At du afsætter tid til at indgå i en makkerdeling, hvor I bruger ialt 10-15 minutter om ugen på at ringe sammen og dele erfaringer ud fra en struktureret metode. 8 uger efter opholdet 

Bliv en bæredygtig leder

Ny ledelsestrend: Bæredygtig ledelse

Bæredygtig ledelse handler om det personlige lederskab og hvordan man bliver en bedre udgave af sig selv.

Det handler om bevidsthed om sine personlige præferencer, styrker og svagheder i relation til sit lederskab og om hvordan man som leder holder på den lange bane og ikke lader den længerevarende stress få tag i sig.

Det handler om at fastholde de gode intentioner for sit lederskab og det kan man sjældent udføre alene og der er derfor behov for en fælles indsats i virksomhederne.

I dette udviklingforløb starter vi med dig som leder i troen på at motivation og mod til forandring starter hos en selv og i særdeleshed hos lederen. Lederen er den der kan være med til at påvirke organisationen.

For inspiration, læs hvad lektor ved DTU skriver om bæredygtig ledelse:

"I de senere år har der vist sig en større forståelse for stressproblemets omfang og alvor, men også et ønske om at udvikle og implementere forebyggende løsninger, der understøtter både produktivitet og trivsel og tager afsæt i arbejdskulturen frem for individet. 
Her er fokus på arbejdet, opgaverne, og hvordan det ledes og organiseres. Det handler om at være et skridt foran – at være proaktiv i sin ledelse – så stress ikke bliver et problem for den enkelte.
Med denne tilgang er man nysgerrig på, hvilke arbejdsforhold der begejstrer og belaster, og ud fra den viden udvikler man arbejdet, så man minimerer kilderne til stress". Du kan læse hele Christine Ipsens artikel her.

COVID 19

Skulle Danmark fortsat være lukket pga. COVID19 rykker vi forløbet. Du kan vælge at rykke med eller få din pengene retur.

Vi følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer og er opmærksomme på retningslinjerne i form af afstand, hygiejne og
udluftning og vi er også opmærksomme på at livet skal leves, nu blot med nye retningslinjer.

Bonus info: Sofie har en fortid som infektionsmedicinsk sygeplejerske og har arbejdet på Coronahotline 1813. 

Pga. COVID19 bliver vi denne gang max 12 deltager

Tilmelding

Pris forberedelse, ophold & opfølgning:
DKK 7.950 + moms 

Pris JTI-test inkl. hæftet Typeforståelse og 1 times individuel tilbagemelding. Hvis du ikke tidligere har fået lavet en JTI profil, anbefaler vi at du får lavet en.

DKK 1.600 + moms 

Tilmeld

eller kontakt mig for at høre nærmere.

00100Sportrait 00100 Burst20190918143642965 Cover

Iben Ordrup & Sofie Kempf

Iben er ledelseskonsulent med fokus på mental sundhed og har mange års erfaring fra arbejde i nordiske og internationale ledelsesteams og er certificeret hos Center for ledelse i Jungiansk Typologi, JTI. Sofie er en af spydspidserne i Danmark i arbejdet med Embodied Leadership, kropslig læring og et bæredygtigt arbejdsliv.

Podcast MED KROPPEN SOM ØRE

Mød os på podcasten: MED KROPPEN SOM ØRE, episode 23, hvor vi taler om ledelse og fortæller lidt om forløbet.

Du kan også lytte til en præsentation af Embodied Leadership i 4 korte episoder fra podcasten MED KROPPEN SOM ØRE. Og lytte til ledere der har trænet Embodied Leadership, deres oplevelse og udbytte efter at have deltaget i et forløb.