<h1>Bæredygtigt arbejdsliv</h1>

Bæredygtigt arbejdsliv

Personligt lederskab

Ønsker du at udvikle dig og arbejde med dit personlige lederskab?

I samarbejde med Sofie Kempf, stifter af Core Energy, arbejder jeg med bæredygtigt arbejdsliv og -ledelse.

I vores daglige arbejde og ofte travle liv, er de fleste mennesker meget mentale. Det vil sige alt planlægning foregår i hovedet. Hjernen stikker simpelthen af med os. Mange kender det som øget tankeaktivitet, vågner fordi hovedet er fyldt, oplever ikke rigtigt at høre efter.

Ved at arbejde med kropslig læring, er det min erfaring, at ved hjælp af simple strategier tranformeres hjerneaktiviteten ned i kroppen, og man opnår en oplevelse af at have mere ro og overblik.

Udviklings forløb for ledere, projektledere, HR-professionelle og andre der har en ledende funktion

Kropslig læring er et udviklingsforløb baseret på viden om hjernen og kroppens fysiologi. Kropslig læring bygger bro mellem teori og praksis. Det øger dit udbytte, fordi indlæring her er en kombination af det hørte, set og mærket. Det lærte er med andre ord lagret på et dybere plan. 

Udviklingsforløbet er baseret på metoden Embodied Leadership, udviklet af Sofie Kempf. Metoden bygger på neurofysiologi, hjerneforskning, krop og læring.

Sofie Kempf har mange års erfaring i anvendelse af metoden og er ved at skrive en bog om teorien og sine erfaringer.

Embodied Leadership

Embodied Leadership Lab kombinerer den seneste viden omkring neurovidenskab, handlingsorienteret kommunikation og evnen til at være i nuet.

Gennem denne metode guider vi mennesker, teams og organisationer med at lære nye handlinger - dem, som de ikke tidligere var i stand til at tage.

Vi definerer transformation som evnen til at tage nye handlinger, tilpasset din vision og dine værdier, selv under de samme gamle pres. Embodied learning skaber transformation.

Du kan lytte til en præsentation af Embodied Leadership i 4 korte episoder fra podcasten MED KROPPEN SOM ØRE.

Og lytte til ledere der har trænet Embodied Leadership, deres oplevelse og udbytte efter at have deltaget i et forløb.

<h2>Løft dit lederskab</h2>

Løft dit lederskab

Styrk din opmærksomhed, dit mod og åbenhed for innovation. Et udviklingsforløb, der garanteret vil styrke dit personlige lederskab i relation til Bæredygtigt Arbejdsliv og ledelse.

I et forløb med Embodied Leadership Lab vil du gennem træning arbejde med

Dit fundament
Fokus på vaner 
Angst og mod i ledelse 
Ledelse, følgeskab og tillid

En rejse fra indre til ydre lederskab, hvor du vil lære

At stå med ro, stabilitet og overblik også i pressede situationer.
At få styrket dit mod og din evne til at skabe tillidsfulde relationer og følgeskab.
At eksperimentere med hverdagsaktiviteter og opdage hvor meget kapacitet, udvikling og engagement det skaber.

Sådan arbejder vi

På Embodied Leadership Lab forløbet tilbyder vi en unik mulighed for at sanse, eksperimentere og træne grundlæggende elementer, der styrker dit lederskab.

Vi zoomer ind, fordyber os og undersøger begreber som du i praksis anvender dagligt: Fundament/tilstand, lytning, vaner, eksperimenter, nysgerrighed, tillid, mod, angst, lederskab og følgeskab.

Vi arbejder kropsligt med begreberne, da det vækker vores sanser, styrker nærværet og modet til at SE.

Vi undersøger begreberne i metaperspektiv og dykker ned i, hvad de egentlig betyder for dig og hvordan de manifesterer sig i din daglige praksis – i dit lederskab, dine relationer og i kulturen omkring dig.

Du tager dine oplevelser af begreberne med dig ind i din arbejdsdag, her eksperimenterer du med din nye erkendelse og styrker hermed din læring i praksis.

Forventet udbytte

Konkret vil du gå fra forløbet med:

 • Mindre stress, mere opmærksom og bevidsthed
 • Højere grad af tillid i dine relationer
 • Mod til hverdagsinnovation
 • Oplevelse af og forståelse for betydningen af at arbejde bæredygtigt
 • Viden om og erfaring med betydningen af kroppens ressourcer i ledelse og arbejdslivet

Det kommer til udtryk som: 

 • Styrket overblik og fokus
 • Øget nærvær og opmærksomhed på dig selv og kvaliteten af dine relationer
 • Redskaber til bevidst at kunne træde ud af ‘hamsterhjulet’
 • Styrker evne til at skabe følgeskab
 • Styrket læring i praksis gennem eksperimentering med nye måder at være i arbejdslivet på (hverdagsinnovation)
 • Et fællesskab hvor du kan dele og undres over grundlæggende elementer i ledelse og arbejdslivet

Det praktiske

Indhold, dato & pris

OBS ! Du kan søge økonomisk støtte hos statens kompetencefond – læs om mulighederne her

Inspirations workshop

Gratis intro og smagsprøve på Embodied Leadership træning – læs mere og find datoerne her 

Adressen
Innovations & Sundhedshuset NOR, Hejrevej 30, 3. sal. 2400 Kbh NV.
Læs og se mere om de skønne lokaler NOR: 

<h2></h2>

Underviserer på forløbet er Sofie Kempf som assisteres af Iben Ordrup  

Læs om underviserne på: Core Energy 

Mød os på podcasten: MED KROPPEN SOM ØRE, episode 23, hvor vi taler om ledelse.

Tilmelding eller spørgsmål

[email protected]
[email protected]

Ved tilmelding

I tilmelding skriv navn, telefonnummer, arbejdsfunktion og lidt stikord om din baggrund for at deltage.

Inden opstart vil du modtage et spørgeskema, og efter sidste modul vil du modtage et spørgeskema til evaluering.

Du er meget velkommen til at tage kontakt hvis du har spørgsmål
Iben 30515304